« 2Moj 16:26 2 Księga Mojżeszowa 16:27 2Moj 16:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż przydzie siodmy dzień, a niektorzy szedszy z ludu, aby zbierali, nie naleźli.
2.WUJEK.1923I przyszedł siódmy dzień: a wyszedłszy z ludu, aby zbierali, nie naleźli.
3.GDAŃSKA.1881I stało się dnia siódmego, wyszli niektórzy z ludu, aby zbierali; ale nie znaleźli.
4.GDAŃSKA.2017A siódmego dnia niektórzy z ludu wyszli, aby zbierać, ale nic nie znaleźli.
5.CYLKOWI stało się dnia siódmego, że wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, ale nie znaleźli.
6.KRUSZYŃSKIDnia siódmego niektórzy z ludu wyszli, aby zbierać, lecz nie znaleźli,
7.MIESESDnia Siódmego działo się, iż niektórzy wyszli z ludu, aby zbierać, ale nie znaleźli.
8.TYSIĄCL.WYD5Niektórzy z ludu wyszli siódmego dnia, aby zbierać, ale nic nie znaleźli.
9.BRYTYJKAA dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli.
10.POZNAŃSKAAle w siódmym dniu niektórzy ludzie poszli zbierać, [lecz nic] nie znaleźli.
11.WARSZ.PRASKAMimo to siódmego dnia również wyszli niektórzy, żeby poszukać pożywienia, ale nic nie znaleźli.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dnia siódmego stało się, że niektórzy z ludu wyszli, aby zbierać, ale nic nie znaleźli.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak w dniu siódmym niektórzy wyszli na pole - gotowi zbierać, ale nic nie znaleźli.