« 2Moj 16:2 2 Księga Mojżeszowa 16:3 2Moj 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekli są k nima synowie izrahelszczy: „Bychom byli zmarli prz❬e❭ z rękę bożą w ziemi ejipskiej, gdyż siedzieliśmy na❬d❭ garncy mięsa a jedliśmy chleb w sytości. Przeczście wywiedli nas na puszczę tę to, abyście zabi❬li❭ście wszytko mnostwo to głodem?”
2.WUJEK.1923I mówili synowie Izraelscy do nich: O byśmy byli pomarli od ręki Pańskiéj w ziemi Egipskiéj, gdyśmy siedzieli nad garncy mięsa, i jedliśmy chleb w sytości: czemuście nas wywiedli na tę puszczą, abyście wszystko mnóstwo głodem pomorzyli?
3.GDAŃSKA.1881A mówili do nich synowie Izraelscy: Obyśmy byli pomarli od ręki Pańskiej w ziemi Egipskiej, gdyśmy siadali nad garncy mięsa, gdyśmy się najadali chleba do sytości; bo teraz wywiedliście nas na tę puszczą, abyście pomorzyli to wszystko mnóstwo głodem.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Izraela mówili do nich: Obyśmy pomarli z ręki PANA w ziemi Egiptu, gdy siadaliśmy nad garncami mięsa, gdy najadaliśmy się chleba do syta! Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, by całą tę rzeszę zamorzyć głodem.
5.CYLKOWI rzekli do nich synowie Israela: "Gdybyśmy téż pomarli byli z ręki Wiekuistego w ziemi Micraim, gdyśmy bywało siadali przy garnku mięsa, gdyśmy jadali chléb do syta! Boście wszak wywiedli nas na tę puszczę, aby zamorzyć cały ten tłum głodem!"
6.KRUSZYŃSKISynowie Izraela mówili do nich: "Czyż nie danem nam było z ręki Bożej umrzeć w ziemi egipskiej, gdyśmy siedzieli nad kotłem mięsa, gdyśmy jedli chleb do sytości? Tyś nas jednak wyprowadził na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie z głodu wymarło".
7.MIESESSynowie Izraela rzekli do nich: „Oby nam było danem było umrzeć z ręki Wiekuistego w Kraju Egipskim, gdyśmy przesiadywali przy garnku z mięsem, gdyśmy zajadali chleba do syta? Zaprawdę! wyprowadziliście [na wolność] nas do tej pustyni, ażeby zamorzyć głodem całą resztę tę”.
8.TYSIĄCL.WYD5Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę.
9.BRYTYJKAI rzekli do nich synowie izraelscy: Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta! Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem.
10.POZNAŃSKAMówili bowiem do nich Izraelici:- Że też nie poginęliśmy w Egipcie z ręki Jahwe, gdyśmy siedzieli przy garnkach z mięsem i jedli chleb do syta! Przecież wywiedliście nas na pustynię, by tej całej gromadzie kazać umierać z głodu.
11.WARSZ.PRASKAMówili do nich tak: Szkoda, żeśmy nie zginęli z ręki Jahwe w Egipcie, kiedy to siedzieliśmy przy pełnych garnkach mięsa, mając przy tym pod dostatkiem chleba. Przyprowadziliście nas na tę pustynię, abyśmy wszyscy tu zebrani pomarli z głodu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Israela do nich powiedzieli: O, gdybyśmy byli pomarli z ręki WIEKUISTEGO w ziemi Micraim; gdyż bywało, że siadaliśmy przy garnku mięsa i jadaliśmy chleb do syta. Wyprowadziliście nas na tą puszczę, aby cały ten tłum zamorzyć głodem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSzkoda, że już w Egipcie nie uśmiercił nas PAN - narzekali - gdzie mogliśmy sobie usiąść przy garnku pełnym mięsa i najeść się chleba do syta! Wygląda na to, że wyprowadziliście nas na tę pustynię, żeby nas wszystkich zamorzyć głodem!