« 2Moj 16:3 2 Księga Mojżeszowa 16:4 2Moj 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Pan ku Mojżeszowi; „Owa ja wam puszczę chleb z niebios, niechać wyjdzie lud a ać nabierze, cso by dosyć było po wszytki dni, abych jego pokusił, będzieli chodzić w zakonie mem, czyli nics.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę wam chleb z nieba: niechaj wychodzi lud, a zbiera, coby dosyć było, na każdy dzień: abym go doświadczył, jeźliż chodzi w zakonie moim, albo nie?
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Pan do Mojżesza: Oto, Ja, spuszczę wam, jako deszcz chleb z nieba, i będzie wychodził lud, a będzie zbierał, coby dość było na każdy dzień, abym go doświadczył, będzieli chodził w zakonie moim, czyli nie.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Oto spuszczę wam jak deszcz chleb z nieba. Lud będzie wychodził i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej, abym mógł go wystawić na próbę, czy będzie postępował zgodnie z moim prawem, czy nie.
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Oto spuszczę wam deszczem chléb z nieba, i będzie wychodził lud, a zbierał potrzebę dzienną każdego dnia, abym go doświadczył: czy postąpi wedle nauki Mojej, czy nie.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Mojżesza: "Oto sprawię, że jako deszcz spadnie wam chleb z nieba. Wyjdzie naród i nazbiera pożywienia z dnia na dzień, abym mógł go doświadczyć, czy będzie postępował według prawa mojego, czy też nie.
7.MIESESWówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Oto Ja będę zsyłał wam deszczem z nieba pożywienie, lud będzie wychodził i będą zbierać żywność dzienną dnia każdego, ażebym wypróbował go, czy będzie postępował wedle Nauki [Tora] Mojej, czy też nie.
8.TYSIĄCL.WYD5Pan powiedział wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.
9.BRYTYJKANa to rzekł Pan do Mojżesza: Oto Ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba! I wyjdzie lud, i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie.
10.POZNAŃSKAAle Jahwe przemówił do Mojżesza: - Oto Ja ześlę wam deszcz chleba z nieba. Lud ma wychodzić i każdego dnia nazbierać na cały dzień, abym go mógł wypróbować, czy będzie postępował wedle mego nakazu, czy też nie.
11.WARSZ.PRASKANa to rzekł Jahwe do Mojżesza: Ja sprawię, że chleb będzie wam spadał z nieba jak deszcz. Ludzie będą wychodzić, by zebrać [go] tyle, ile im będzie potrzeba na każdy dzień. Chcę poddać ich próbie i przekonać się, czy będą postępowali według moich nakazów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Oto spuszczę wam chleb, jak deszcz z niebios, zatem lud będzie wychodził oraz zbierał każdego dnia dzienną potrzebę, abym go doświadczył, czy postąpi według Mojej nauki, czy też nie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy PAN oznajmił Mojżeszowi: Wkrótce Ja sam spuszczę wam chleb z nieba niczym deszcz. Lud będzie wychodził i zbierał tyle, by zaspokoić swe dzienne potrzeby. Chcę go w ten sposób wypróbować, czy będzie żył zgodnie z moim prawem, czy nie.