« Eze 36:14 Księga Ezechiela 36:15 Eze 36:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie dam w tobie więcéj słyszeć sromoty od narodów, i hańby od ludzi nie poniesiesz i narodu twego więcéj nie utracisz, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881I nie dopuszczę w tobie więcej słyszeć hańby narodów, ani zelżywości ludzkiej nie poniesiesz więcej, i narodów twoich nie przywiedziesz więcej do upadku, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017I już nie dopuszczę, aby w tobie były słyszane obelgi narodów, nie będziesz już znosić zniewag ludzi i nie będziesz już doprowadzać swoich narodów do upadku, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWI nie dam ci więcej słyszeć zniewagi narodów, a urągowiska ludów nie poniesiesz nadal, a ludności twojej nie przywiedziesz już do upadku rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5I w przyszłości nie będziesz już słuchać obelg ludów ani znosić hańby narodów, i nie będziesz już odbierać potomstwa twemu ludowi - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAI już nigdy nie dopuszczę do tego, byś słyszała obelgi narodów i znosiła zniewagi ludów ani też nie będziesz swojego ludu czyniła bezdzietnym – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKASprawię, że nie będziesz już dłużej słuchać urągań narodów i nie będziesz już znosić zniewagi ludów. Ludu twojego nie będziesz więcej pozbawiać potomstwa - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKASprawię, że nie będziesz już słuchać obelg innych narodów ani bluźnierstw innych ludów; nie będziesz także pozbawiać twego własnego narodu jego synów. Taki jest wyrok Pana Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie dam ci już słyszeć zniewag narodów, nie poniesiesz nadal urągowiska ludów, a twej ludności nie przyprowadzisz już do upadku – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI sprawię, że już nie usłyszysz u siebie obelgi narodów i nie będziesz już znosić pohańbienia ze strony innych ludów, nie będziesz też czyniła swego narodu bezdzietnym - oświadcza Wszechmocny PAN.