« Eze 36:16 Księga Ezechiela 36:17 Eze 36:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! dom Izraelów mieszkali w ziemi swéj i zmazali ją drogami swemi i sprawami swemi, wedle nieczystoty miesięcznice była droga ich przedemną.
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! dom Izraelski mieszkając w ziemi swej spługawiał ją drogami swemi i sprawami swemi, tak, że droga ich przed obliczem mojem była jako nieczystość niewiasty odłączonej.
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, gdy dom Izraela mieszkał w swej ziemi, plugawił ją swymi drogami i czynami. Jego droga wobec mnie była jak nieczystość odłączonej kobiety.
4.CYLKOWSynu człowieczy! Ci z domu Israela, mieszkając na ziemi swojej, skalali ją postępowaniem swojém i sprawami swojemi; jako nieczystość odosobnionej było postępowanie ich przedemną.
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami; postępowanie ich wobec Mnie było jak nieczystość miesięczna kobiety.
6.BRYTYJKASynu człowieczy, gdy dom izraelski mieszkał w swojej ziemi, skalał ją przez swoje postępowanie i swoje czyny; jak jest z nieczystością kobiety w okresie jej krwawienia, tak było z ich postępowaniem wobec mnie.
7.POZNAŃSKA- Synu człowieczy, gdy Dom Izraela mieszkał w swej ziemi, swym postępowaniem i swymi czynami uczynił ją nieczystą. Ich postępowanie wobec mnie było jak miesięczna nieczystość [kobiety].
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, ludzie z Domu Izraela mieszkali w tym kraju i zbezcześcili go swoim grzesznym postępowaniem i swoimi uczynkami. Jak niegodziwość kobiety nieczystej, takie też było ich postępowanie wobec Mnie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synu człowieka! Ci z domu Israela, gdy mieszkali na swej ziemi, skalali ją swoim postępowaniem oraz swoimi sprawami; ich postępowanie przede Mną było jak nieczystość odosobnionej kobiety.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynu człowieczy! Gdy dom Izraela mieszkał w swojej ziemi, skalał ją swym postępowaniem i swoimi czynami - to, co robili wobec Mnie, było jak nieczystość krwawienia miesiączkującej kobiety.