« Eze 36:17 Księga Ezechiela 36:18 Eze 36:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wylałem rozgniewanie moje na nie dla krwie, którą rozlewali po ziemi, i bałwanami swymi zmazali ją.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż wylałem gniew mój na nich dla krwi, którą wylali na ziemię, i dla plugawych bałwanów ich, któremi ją splugawili.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego wylałem na nich swój gniew z powodu krwi, którą wylali na ziemię, i z powodu ich bożków, którymi ją splugawili.
4.CYLKOWWylałem tedy gniew Mój na nich dla krwi, którą przelewali na tej ziemi, a którą bałwanami swoimi skalali.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go splugawili.
6.BRYTYJKAI wylałem moją złość na nich za krew, którą przelali na tej ziemi, kalając ją swoimi bałwanami.
7.POZNAŃSKAWylałem przeto mój gniew na nich za krew, którą rozlali w kraju, i za ich bożki, które ją uczyniły nieczystą.
8.WARSZ.PRASKAWylałem więc na nich całą zapalczywość moją z powodu krwi, którą oni przelali na tej ziemi, oraz z powodu bożków, którymi tę ziemię zbezcześcili.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, z powodu krwi, którą wylewali na ziemi i skalania swoimi bałwanami, wylałem na nich Mój gniew.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego wylałem na nich mój gniew za krew, którą przelali w swym kraju, i za skalanie go ich bóstwami.