« Eze 36:26 Księga Ezechiela 36:27 Eze 36:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ducha mego położę w pośrodku was, a uczynię, żebyście w przykazaniach moich chodzili i sądów moich strzegli i czynili.
2.GDAŃSKA.1881Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, a sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie.
3.GDAŃSKA.2017Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je.
4.CYLKOWTak, ducha Mojego złożę we wnętrzu waszém, i sprawię, abyście wedle ustaw Moich postępowali, a praw moich przestrzegali, a spełniali je.
5.TYSIĄCL.WYD5Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
6.BRYTYJKAMojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.
7.POZNAŃSKADucha mojego złożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępowali według moich praw i strzegli moich przykazań i że będziecie je pełnili.
8.WARSZ.PRASKAPrzekażę wam mojego Ducha i sprawię, że zaczniecie postępować według moich praw i zachowywać moje przykazania, wprowadzając je w życie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, Mojego Ducha złożę w waszym wnętrzu oraz sprawię, byście postępowali według Moich uczynków sprawiedliwości, przestrzegali Moich sądów i je spełniali.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMojego Ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je.