« Eze 36:32 Księga Ezechiela 36:33 Eze 36:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan Bóg: W dzień, którego was oczyszczę ze wszech nieprawości waszych, a uczynię, że będą mieszkać w mieściech, i znowu zbuduję rozwaliny:
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi panujący Pan: Którego was dnia oczyszczę od wszystkich nieprawości waszych, osadzę miasta, a miejsca zburzone będą pobudowane.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi Pan BóG: W dniu, w którym was oczyszczę ze wszystkich waszych nieprawości, zaludnię miasta i miejsca zburzone zostaną odbudowane.
4.CYLKOWTak rzecze Pan, Wiekuisty: Dnia, którego oczyszczę was ze wszystkich nieprawości waszych, zaludnię znowu miasta, a odbudowane będą rumowiska.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym oczyszczę was ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane,
6.BRYTYJKATak mówi Wszechmocny Pan: Gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny będą odbudowane,
7.POZNAŃSKATak mówi Pan, Jahwe: W dniu, w którym was oczyszczę ze wszystkich waszych win, sprawię, że miasta będą zamieszkałe i ruiny zostaną odbudowane.
8.WARSZ.PRASKAI tak jeszcze mówi Pan Bóg: Kiedy was oczyszczę ze wszystkich waszych grzechów, sprawię, że znów zaludnią się wasze miasta i to, co było zrujnowane, zostanie odbudowane.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi Pan, WIEKUISTY: W dniu, w którym was oczyszczę ze wszystkich waszych nieprawości, znowu zaludnię miasta, a rumowiska będą odbudowane.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi Wszechmocny PAN: W dniu, gdy was oczyszczę ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i będą odbudowane ruiny.