« Kol 3:25 List do Kolosan 4:1 Kol 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PAnowie co sprawiedliwo i równo niewolnikom wyrządzajcie, wiedząc że i wy macie Pana wniebie.
2.WUJEK.1923Panowie! co sprawiedliwego i słusznego jest, czyńcie sługom, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.
3.RAKOW.NTPanowie to co sprawiedliwego i słusznego sługam oddawajcie; wiedząc iż i wy macie Pana na niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881Panowie! Sprawiedliwie i słusznie się z sługami obchodźcie, wiedząc, iż i wy Pana macie w niebiesiech.
5.GDAŃSKA.2017Panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.
6.JACZEWSKIPanowie, oddawajcie sługom to, czego sprawiedliwość i słuszność wymaga, pamiętając o tem, że i wy macie Pana w niebiesiech.
7.SYMONPanowie, co sprawiedliwa i słuszna jest, oddawajcie sługom waszym: wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.
8.MARIAWICIPanowie, dawajcie sługom to, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy też macie Pana w Niebie.
9.DĄBR.WUL.1973Panowie, oddawajcie sługom waszym, co słuszne i sprawiedliwe, wiedząc, że i wy macie Pana w niebiesiech.
10.DĄBR.GR.1961Panowie, oddawajcie sługom (waszym), co słuszne i sprawiedliwe wiedząc, że i wy macie Pana w niebiesiech.
11.TYSIĄCL.WYD5Panowie, oddawajcie niewolnikom, co sprawiedliwie i słusznie się należy, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie.
12.BRYTYJKAPanowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.
13.POZNAŃSKAPanowie, oddajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.
14.WARSZ.PRASKAWy zaś, panowie, traktujcie waszych niewolników sprawiedliwie i uczciwie, pamiętając o tym, że i wy macie Pana w niebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Panowie, dawajcie sługom sprawiedliwie oraz bezstronnie, wiedząc, że i wy macie Pana w Niebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPanowie, traktujcie służących sprawiedliwie i bezstronnie. Wiedzcie, że i wy macie Pana - w niebie.
17.TOR.PRZ.2023Panowie, okazujcie sługom sprawiedliwość i równość, wiedząc, że i wy macie Pana w niebiosach.