« Kol 4:10 List do Kolosan 4:11 Kol 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Jesus którego zową Justem: którzy są z obrzezania, ci jedni pomocnicy do królestwa Bożego, którzy mi byli pocieszeniem.
2.WUJEK.1923I Jezus, którego zowią Justem: którzy są z obrzezania. Ci sami są pomocnicy moi w królestwie Bożem, którzy mnie byli pociechą.
3.RAKOW.NTI Jezus nazwany Justem, którzy są z obrzeski; ci sami tylko spółrobotnicy w królestwie Bożym, którzy mnie byli pociechą.
4.GDAŃSKA.1881I Jezus, którego zowią Justem, którzy są z obrzezki. Ci tylko są pomocnikami moimi w królestwie Bożem, którzy byli pociechą moją.
5.GDAŃSKA.2017I Jezus, zwany Justusem, którzy są z obrzezania. Ci są moimi jedynymi współpracownikami dla królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą.
6.JACZEWSKIPozdrawia was i Jezus, którego zowią sprawiedliwym. Ci wszyscy pochodzą z żydów, i oni to są jedynie moimi współpracownikami w królestwie Bożem i moją pociechą.
7.SYMONi Jezus, zwany Justus. Z żydów są to jedyni pomocnicy moi w pracy około królestwa Bożego, którzy byli dla mnie pociechą.
8.MARIAWICIi Jezus, którego zowią Sprawiedliwym; ci są z obrzezania i oni jedni są współpracownikami moimi w sprawie Królestwa Bożego, i byli dla mnie pociechą.
9.DĄBR.WUL.1973(Pozdrawia was) i Jezus, zwany Justusem. Z Żydów są to jedyni pomocnicy moi w pracy około Królestwa Bożego, którzy stali się moją pociechą.
10.DĄBR.GR.1961(Pozdrawia was) i Jezus zwany Justusem. Z Żydów są to jedyni pomocnicy moi w pracy około Królestwa Bożego, którzy stali się moją pociechą.
11.TYSIĄCL.WYD5i Jezus, zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów, są jedynymi współpracownikami dla [sprawy] królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą.
12.BRYTYJKAI Jezus, zwany Justem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego, oni stali się dla mnie pociechą.
13.POZNAŃSKAa także Jezus zwany Justusem. To są jedyni Żydzi, którzy trudzili się ze mną dla królestwa Bożego i stali się moją pociechą.
14.WARSZ.PRASKAPozdrawia was również Jezus, zwany także Justusem. Spośród nawróconych Żydów tylko ci trzej współtrudzą się ze mną dla królestwa Bożego i są dla mnie źródłem prawdziwej pociechy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także Jezus, zwany Justem który jest z obrzezania. Tylko oni stali mi się pociechą i są moimi pomocnikami względem Królestwa Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrawia was również Jezus, zwany Justusem. Ci są moimi jedynymi współpracownikami na rzecz Królestwa Bożego z grona osób obrzezanych. Oni stali się dla mnie pociechą.
17.TOR.PRZ.2023I Jezus, nazwany Justem, będący spośród obrzezanych; ci są jedynymi współpracownikami moimi dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą.