« Kol 4:11 List do Kolosan 4:12 Kol 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pozdrawia was Epafra który zwas sługa Christusów, zawżdy pracując się o was w modlitwach, abyście stali doskonali i zupełni we wszej woli Bożej.
2.WUJEK.1923Pozdrawia was Epaphras, który z was jest, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze pieczołujący się o was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i pełnymi we wszelakiej woli Bożéj.
3.RAKOW.NTPozdrawia was Epafras, który z was jest, sługa Christusów, zawsze bojując za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i napełnionymi we wszelakiej wolej Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Pozdrawia was Epafras, który z was jest sługa Chrystusowy, który zawsze bojuje za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga.
6.JACZEWSKIPozdrawia was Epafras, was ziomek, sługa Jezusa Chrystusa. Gorąco się on modli za was, abyście byli doskonałymi w wypełnianiu woli Bożej.
7.SYMONPozdrawia was Epafras, z waszego miasta, sługa Jezusa Chrystusa, który nie przestaje troszczyć się o was w modlitwach, abyście stali mocno w doskonałem i całkowitem pełnieniu tego wszystkiego, co jest wolą Bożą.
8.MARIAWICIPozdrawia was Epafras, który od was jest, sługa Jezusów Chrystusów, który się zawsze troszczy o was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej.
9.DĄBR.WUL.1973Pozdrawia was Epafras pochodzący spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście stali się doskonali i pełni wszelkiej woli Bożej.
10.DĄBR.GR.1961Pozdrawia was Epafras, pochodzący spośród Was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, byście stali się doskonałymi i pełnymi wszelkiej woli Bożej.
11.TYSIĄCL.WYD5Pozdrawia was rodak wasz, Epafras, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze walczący o was w modlitwach, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej.
12.BRYTYJKAPozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą.
13.POZNAŃSKAPozdrawia was Epafras, wasz krajan, sługa Chrystusa (Jezusa), który nieustannie oręduje za wami w modlitwie, abyście niewzruszenie trwali w doskonałości i we wszystkim zdawali się całkowicie na wolę Bożą.
14.WARSZ.PRASKAPozdrowienia przesyła także rodak wasz Epafras. Ten sługa Jezusa Chrystusa modli się za was bardzo gorąco, abyście wytrwali w wierze i coraz doskonalej pełnili wolę Bożą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrawia was Epafras sługa Chrystusa z was, zawsze walczący dla was w modlitwach, abyście zostali utwierdzeni jako doskonali i napełnieni w każdej woli Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Jezusa Chrystusa. On zawsze walczy za was w modlitwach, aby Bóg doprowadził was do doskonałości oraz do pełnego przekonania we wszystkim, co jest Jego wolą.
17.TOR.PRZ.2023Pozdrawia was Epafras, który jest z was, sługa Chrystusa, zawsze walczący za was w modlitwach, abyście zostali postawieni jako doskonali i pełni w całej woli Bożej.