« Kol 4:12 List do Kolosan 4:13 Kol 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo świadczę mu że ma wielką żądzą o was, i którzy w Laodykij, i którzy w Jerapolu.
2.WUJEK.1923Bo daję mu świadectwo, że ma wielką pracą o was i o tych, którzy są w Laodycei, i którzy w Hierapolu.
3.RAKOW.NTAbowiem świadczę mu, iż ma gorliwość wielką przeciwko wam, i onym którzy są w Laodyceiey, i w Hierapolim.
4.GDAŃSKA.1881Bo mu daję świadectwo, iż gorliwą miłość ma przeciwko wam i przeciwko tym, którzy są w Laodycei i którzy są w Hijerapolu.
5.GDAŃSKA.2017Wydaję mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis.
6.JACZEWSKIDaję mu świadectwo, że wiele on pracuje dla was, dla Laodycei i Hierapolu.
7.SYMONBo daję mu to świadectwo, że nie szczędzi pracy około was, i okoł tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolu.
8.MARIAWICIŚwiadczę o nim, że ma wielką troskliwość o was i o tych, którzy są w Laodycei, i o tych, którzy są w Hierapolu.
9.DĄBR.WUL.1973A świadczę o nim, że nie szczędzi trudu około was i około tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis.
10.DĄBR.GR.1961A świadczę o nim, że nie szczędzi trudu dla was i dla tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaświadczam o nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis.
12.BRYTYJKAWystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis.
13.POZNAŃSKAOświadczam, że jest przejęty głęboką troską o was i o tych, co są w Laodycei i Hierapolis.
14.WARSZ.PRASKAKrótko tak mogę ocenić jego postawę: troszczy się nieustannie o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem mu świadczę, że ma dla was wielki zapał, oraz dla tych w Laodycei i w Hierapolis.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZaświadczam bowiem, że zadaje sobie wiele trudu, troszcząc się o was oraz o tych, którzy mieszkają w Laodycei i Hierapolis.
17.TOR.PRZ.2023Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ma wielką gorliwość o was i o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis.