« Kol 4:17 List do Kolosan 4:18 1Tes 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pozdrowienia moją ręką Pawłową. Pamiętajcie moje okowy. Łaska z wami, amen.
2.WUJEK.1923Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.
3.RAKOW.NTPozdrowienie moją ręką Pawłową. Pamiętajcie na moje zwiąski. Łaska z wami. Amen.
4.GDAŃSKA.1881Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na więzienie moje. Łaska niech będzie z wami. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Pozdrowienie moją, Pawła, ręką. Pamiętajcie o moich więzach. Łaska niech będzie z wami. Amen.
6.JACZEWSKIPozdrawiam was, własną ręką, - Paweł. Pamiętajcie o więzieniu mojem. Łaska z wami. Amen.
7.SYMONPozdrowienie ręką moją, Pawłową. Pamiętajcie na więzy moje. Łaska niech będzie z wami! Amen.
8.MARIAWICIPozdrowienie moje ręką Pawłową. Pamiętajcie na więzy moje. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa (niech będzie) z wami. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na więzy moje. Łaska niech będzie z wami. Amen.
10.DĄBR.GR.1961Pozdrowienie ręką moją. Pawłową. Pamiętajcie na więzy moje. Łaska (niech będzie) z wami.
11.TYSIĄCL.WYD5Pozdrowienie ręką moją - Pawła: Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska [niech będzie] z wami!
12.BRYTYJKAPozdrowienie moją, Pawła, ręką. Pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen.
13.POZNAŃSKAWłasnoręcznie dopisuję pozdrowienie od siebie - Paweł. Pamiętajcie o moich kajdanach. Łaska z wami!
14.WARSZ.PRASKA[Na koniec] słowa skreślone moją własną ręką: Pozdrowienia od Pawła. Nie zapominajcie, że jestem w więzach. Łaska [Boża niech będzie] z wami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrowienie moją, Pawła ręką. Pamiętajcie o moich pętach. Łaska z wami. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrowienie moją ręką - Pawła. Pamiętajcie o moich kajdanach. Niech łaska towarzyszy wam we wszystkich poczynaniach.
17.TOR.PRZ.2023Pozdrowienie moją, Pawła, ręką dopisane. Pamiętajcie o moich więzach. Łaska z wami. Amen.