« Kol 4:1 List do Kolosan 4:2 Kol 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wmodlitwie trwajcie, nie śpiący wniej (i) wdziękowaniu.
2.WUJEK.1923W modlitwie trwajcie, czujni będąc na niéj z dziękczynieniem.
3.RAKOW.NTW modlitwie trwajcie, czując w niej z dziękowaniem.
4.GDAŃSKA.1881W modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem,
5.GDAŃSKA.2017Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem;
6.JACZEWSKIZawsze się módlcie. Rano wstawajcie, by Bogu dziękować.
7.SYMONW modlitwie trwajcie, i czujni na niej bądźcie z dziękczynieniem:
8.MARIAWICIModlitwy pilnujcie, czuwając w niej, z dziękczynieniem,
9.DĄBR.WUL.1973W modlitwie trwajcie, a bądźcie podczas niej czujni z dziękczynieniem.
10.DĄBR.GR.1961Nie ustawajcie w modlitwie, a bądźcie podczas niej czujni składając dziękczynienie.
11.TYSIĄCL.WYD5Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej wśród dziękczynienia.
12.BRYTYJKAW modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem,
13.POZNAŃSKABądźcie wytrwali w modlitwie, która podtrzymuje czujność i (pobudza) do dziękczynienia.
14.WARSZ.PRASKABądźcie wytrwali na modlitwie, czuwajcie modląc się waszym dziękczynieniem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uporczywie trwajcie przy modlitwie, czuwając w niej pośród dziękczynienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni.
17.TOR.PRZ.2023Trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem,