« Kol 4:2 List do Kolosan 4:3 Kol 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Modląc się zaraz i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, wymówić tajemnicę Christusowę, dla którejem i związan.
2.WUJEK.1923Modląc się społecznie i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi mowy ku opowiadaniu tajemnice Chrystusowéj, (dla której też jestem związany),
3.RAKOW.NTModląc się społecznie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi mowy, żebyśmy mówili tajemnicę Christusowę, dla której też jestem związany;
4.GDAŃSKA.1881Modląc się społecznie i za nami, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusowej dla której też jestem związany.
5.GDAŃSKA.2017Modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony;
6.JACZEWSKIA i za nas się módlcie, aby Bóg dał nam łatwość tłumaczenia tajemnicy Chrystusowej, dla której uwięziony zostałem.
7.SYMONmodląc się razem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, ku opowiadaniu tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach),
8.MARIAWICImodląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa dla oznajmiania tajemnicy Chrystusowej, dla której jestem też w więzach,
9.DĄBR.WUL.1973A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam wrota wymowy dla głoszenia tajemnicy Chrystusowej (dla której stałem się więźniem),
10.DĄBR.GR.1961A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam wrota wymowy dla głoszenia tajemnicy Chrystusowej (dla której stałem się więźniem),
11.TYSIĄCL.WYD5Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje [dla] słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem,
12.BRYTYJKAA módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem,
13.POZNAŃSKAMódlcie się też za nas, aby Bóg dał nam możność głoszenia nauki o tajemnicy Chrystusowej, dla której aż do tej pory pozostaje więźniem,
14.WARSZ.PRASKAMódlcie się również za nas, aby Bóg otworzył drogę dla naszego słowa i pozwolił nam opowiadać tajemnicę – Chrystusa. To właśnie dla tej tajemnicy przebywam obecnie w więzieniu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Modląc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi Mądrości, by powiedzieć tajemnicę Chrystusa. Dla niej jestem związany,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMódlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa, w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa - z powodu której jestem też więźniem -
17.TOR.PRZ.2023Modląc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa, byśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też związany,