« Kol 4:3 List do Kolosan 4:4 Kol 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abych ją objawił, (tak) jako mi trzeba wymawiać.
2.WUJEK.1923Abych ją oznajmiał jako potrzeba, abym mówił,
3.RAKOW.NTAbych oznajmiał ją, jako potrzeba mnie mówić.
4.GDAŃSKA.1881Abym ją objawił, jako mi się godzi mówić.
5.GDAŃSKA.2017Abym ją objawił i mówił tak, jak powinienem.
6.JACZEWSKIMódlcie się, abym tajemnicę tę tak wyjaśniał, jak to jej przystoi.
7.SYMONabym ją oznajmił, jak mi mówić potrzeba.
8.MARIAWICIabym ją objawił tak, jako należy mi ją oznajmić.
9.DĄBR.WUL.1973abym ją oznajmiał w sposób właściwy.
10.DĄBR.GR.1961ażebym ją głosił w sposób właściwy.
11.TYSIĄCL.WYD5abym [ją] obwieścił tak, jak winienem ją wypowiedzieć.
12.BRYTYJKAAbym ją obwieścił, jak powinienem.
13.POZNAŃSKAabym ją obwieścił zgodnie z moim obowiązkiem.
14.WARSZ.PRASKAMódlcie się więc, abym mógł ją głosić tak, jak powinienem to czynić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bym ją objawił, jak trzeba mi powiedzieć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITabym ją przedstawił tak, jak należy.
17.TOR.PRZ.2023Abym ją ujawnił, tak jak mi mówić należy.