« Kol 4:7 List do Kolosan 4:8 Kol 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Któregom do was posłał na to jedno, abyście wiedzieli co (się dzieje) znami, i aby pocieszył serca wasze.
2.WUJEK.1923Któregom posłał do was na to samo, aby się wywiedział, co się dzieje z wami, i pocieszył serca wasze,
3.RAKOW.NTKtóregom posłał do was, na to samo aby się wywiedział o sprawach waszych, i pocieszyłby serca wasze,
4.GDAŃSKA.1881Któregom posłał do was dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze;
5.GDAŃSKA.2017Posłałem go do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się u was dzieje i pocieszył wasze serca;
6.JACZEWSKIPosełam go do was w tym celu, aby się przypatrzył sprawom waszym i aby wam udzielił pociechy.
7.SYMONktóregom posłał do was w tym celu, aby się wywiedział, co się dzieje z wami, i żeby pocieszył serca wasze:
8.MARIAWICIktóregom posłał do was dlatego, żeby się dowiedział, co się dzieje u was i pocieszył serca wasze;
9.DĄBR.WUL.1973Właśnie dlatego posłałem go do was razem z Onezymem, najdroższym i wiernym bratem pochodzącym spośród was, aby się dowiedział, co się dzieje z wami, i
10.DĄBR.GR.1961Właśnie dlatego posłałem go do was razem z Onezymem; najdroższym i wiernym bratem, pochodzącym spośród was, aby was powiadomił, co się dzieje z nami i
11.TYSIĄCL.WYD5Wysyłam go do was właśnie po to, byście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on żeby pokrzepił wasze serca -
12.BRYTYJKAKtórego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca;
13.POZNAŃSKAPosyłam go do was właśnie po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby podniósł was na duchu.
14.WARSZ.PRASKAPosyłam go do was właśnie po to, żeby was powiadomił o moich sprawach i pokrzepił wasze serca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którego do was posłałem względem tego samego abyście się o nas dowiedzieli i by zachęcił wasze serca
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłałem go do was właśnie po to, abyście się dowiedzieli o naszych sprawach i aby pokrzepił wasze serca.
17.TOR.PRZ.2023Którego posłałem do was po to właśnie, abym poznał, co z wami się dzieje i by pocieszył wasze serca,