« Przys 25:2 Księga Przysłów 25:3 Przys 25:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Niebo wysoko, a ziemia nisko, a serce królewskie jest niewybadane.
2.GDAŃSKA.1881Wysokość niebios, i głębokość ziemi, i serce królów nie są doścignione.
3.GDAŃSKA.2017Wysokość niebios i głębia ziemi, i serca królów są niezbadane.
4.KRAMSTUCKJak niebo co do wysokości, jak ziemia co do głębokości, tak i serce królów - niezbadane.
5.CYLKOWNiebo wzwyż a ziemia w głąb - a serce królów niezbadane.
6.TYSIĄCL.WYD5Wysokość niebios i głębia ziemi, i serce króla są niezbadane.
7.BRYTYJKAWysokość niebios, głębokość ziemi oraz serca królów są niezbadane.
8.POZNAŃSKAWysokość niebios, głębia ziemi i także serca królów - nieprzeniknione.
9.WARSZ.PRASKAAle wysokość niebios i głębia ziemi, i serce króla – to rzecz nie do zbadania.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niebo wzwyż – ziemia w głąb, i serce królów niezbadane.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiebo w swej wysokości, ziemia w swej głębokości i serca królów - te są niewiadomą.