« Eze 34:14 Księga Ezechiela 34:15 Eze 34:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ja będę pasł owce moje a Ja im dam leżeć, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881Ja sam paść będę owce moje, i Ja im poczynię legowiska, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Ja sam będę pasł moje owce i sprawię, że położą się, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWJa sam pasterzyć będę trzodzie Mojej, i Ja sam dam się im wylegiwać, rzecze Pan Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAJa sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAJa będę pasł moją trzodę i Ja będę ją pędził na leże - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKASam będę pasł moje owce i Ja sam zapewnię im bezpieczny odpoczynek. Taki jest wyrok Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja sam będę pasterzył Mojej trzodzie i Ja sam dam im się wylegiwać – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJa sam będę pasł moje owce i Ja im zapewnię odpoczynek - oświadcza Wszechmocny PAN. -