« Eze 34:16 Księga Ezechiela 34:17 Eze 34:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wy, trzody moje! to mówi Pan Bóg: Oto Ja rozsądzam między bydlęciem a bydlęciem, baranów i kozłów.
2.GDAŃSKA.1881A wy, trzodo moja! tak mówi panujący Pan: Oto Ja uczynię sąd między owcą a owcą, między barany a kozły.
3.GDAŃSKA.2017A do was, moja trzodo, tak mówi Pan BóG: Oto będę rozsądzał między owcą a owcą, między baranami a kozłami.
4.CYLKOWWy tedy, owce Moje, tak rzecze Pan Wiekuisty, oto rozsądzę między jedną owcą a drugą, między barany a kozły.
5.TYSIĄCL.WYD5Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.
6.BRYTYJKADo was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami.
7.POZNAŃSKADo ciebie zaś, moja trzodo, tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja będę prowadził sąd między owcą a owcą, [między] baranami a kozłami.
8.WARSZ.PRASKADo was zaś, moje owce, tak mówi Pan Bóg: To Ja będę rozsądzał niechęć jednych owiec do drugich oraz baranów do kozłów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A do was, Moje owce, tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto rozsądzę między jedną owcą, a drugą; między baranami, a kozłami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA do was, moje owce, tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja będę rozsądzał między owcą a owcą. Wy zaś, barany i kozły,