« Eze 34:22 Księga Ezechiela 34:23 Eze 34:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wzbudzę nad nimi pasterza jednego, który je będzie pasł, sługę mego Dawida: on je paść będzie i on im będzie pasterzem.
2.GDAŃSKA.1881I wzbudzę nad niemi pasterza jednego, który je paść będzie, sługę mego Dawida, on je paść będzie, i on będzie pasterzem ich.
3.GDAŃSKA.2017I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł, mego sługę Dawida. On będzie je pasł i on będzie ich pasterzem.
4.CYLKOWI ustanowię nad niemi pasterza jednego, aby pasterzył im - sługę Mojego Dawida; ten będzie je pasł, i ten będzie pasterzem ich.
5.TYSIĄCL.WYD5I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem.
6.BRYTYJKAUstanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem.
7.POZNAŃSKAUstanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł, mojego sługę Dawida. On będzie ich pasterzem.
8.WARSZ.PRASKAWzbudzę im pasterza, aby szedł na ich czele, pasterza, który będzie je pasł. Będzie nim mój sługa, Dawid. On będzie je pasł jako ich prawdziwy pasterz.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ustanowię nad nimi jednego pasterza, aby im pasterzył – Mojego sługę Dawida; ten będzie je pasł i ten będzie ich pasterzem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITUstanowię też nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł - mojego sługę Dawida. On je będzie pasł i On im będzie pasterzem.