« Eze 34:29 Księga Ezechiela 34:30 Eze 34:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poznają, żem Ja Pan, Bóg ich, z nimi, a oni lud mój, dom Izraelów, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881I dowiedzą się, żem Ja Pan, Bóg ich, z nimi, a oni lud mój, dom Izraelski, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017I poznają, że ja, PAN, ich Bóg, jestem z nimi, a oni, dom Izraela, są moim ludem, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWI poznają, żem Ja Wiekuisty, Bóg ich z niemi, a one ludem Moim, domem Israela, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAI poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, i że oni, dom izraelski, są moim ludem – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAPoznają, że Ja, Jahwe, ich Bóg, jestem z nimi, one zaś są moim ludem, Domem Izraela - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWtedy poznają, że Ja, ich Bóg, jestem z nimi, a oni, synowie Domu Izraela, są moim ludem. Taki jest wyrok Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I poznają, że Ja jestem WIEKUISTY, ich Bóg z nimi, a oni są Moim ludem, domem Israela – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy przekonają się, że Ja, PAN, ich Bóg, jestem z nimi, a oni, dom Izraela, są moim ludem - oświadcza Wszechmocny PAN.