« Eze 34:30 Księga Ezechiela 34:31 Eze 35:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wy trzody moje, trzody pastwiska mego, ludzie jesteście, a Ja Pan Bóg wasz, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881Ale wy owce moje, owce pastwiska mego, wyście lud mój, a Jam Bóg wasz, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017A wy, moje owce, owce mego pastwiska, jesteście ludźmi, a ja jestem waszym Bogiem, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWWy zaś, trzodo Moja, trzodo pastwiska Mojego, ludźmi jesteście - Jam Bóg wasz! rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5A wy, owce moje, jesteście owcami z mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAMoimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a Ja jestem waszym Bogiem – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAWy tedy, owce moje, owce mojego pastwiska, ludźmi jesteście, Ja jestem waszym Bogiem - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWy, owce moje, jesteście trzodą, którą będę pasł. Ja jestem Bogiem waszym. Taki jest wyrok Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wy, Moja trzodo, trzodo Mojego pastwiska – jesteście ludźmi; Ja jestem wasz Bóg – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, wy jesteście moimi owcami, owcami mojego pastwiska, ludźmi, a Ja jestem waszym Bogiem - oświadcza Wszechmocny PAN.