« Eze 34:6 Księga Ezechiela 34:7 Eze 34:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto, pasterzowie! słuchajcie słowa Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego, wy pasterze! słuchajcie słowa Pańskiego,
3.GDAŃSKA.2017Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa PANA:
4.CYLKOWDla tego, pasterze, słuchajcie słowa Wiekuistego!
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego:
6.BRYTYJKADlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana!
7.POZNAŃSKADlatego, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAOtóż posłuchajcie, wy, pasterze, co mówi Pan.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, pasterze, słuchajcie słowa WIEKUISTEGO!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego słuchajcie Słowa PANA, pasterze!