« Eze 34:8 Księga Ezechiela 34:9 Eze 34:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto, pasterzowie! słuchajcie słowa Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż o pasterze! słuchajcie słowo Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego, pasterze, słuchajcie słowa PANA.
4.CYLKOWDla tego, wy pasterze, słuchajcie słowa Wiekuistego!
5.TYSIĄCL.WYD5dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego.
6.BRYTYJKADlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana!
7.POZNAŃSKAdlatego, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe:
8.WARSZ.PRASKAotóż posłuchajcie mnie, wy pasterze, posłuchajcie, co mówi Pan:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa WIEKUISTEGO!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITto posłuchajcie, pasterze, Słowa PANA!