« 3Moj 5:16 3 Księga Mojżeszowa 5:17 3Moj 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPDusza, ktora zgrzeszy niewiadomie a uczyniłaby jedno z tego, jeż to zakonem bożym zabroniono jest, a grzechem sąc winna, grzech swoj ubaczyłaby,
2.WUJEK.1923Dusza jeźli z niewiadomości zgrzeszy, i uczyni jednę rzecz z tych, których się zakazuje zakonem Pańskim, a będąc winna grzechu, obaczy nieprawość swoję:
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby też człowiek zgrzeszył, uczyniwszy przeciw któremukolwiek z przykazań Pańskich, coby nie miało być, z niewiadomości, a byłby winien, poniesie karanie za nieprawość swoję.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś zgrzeszy i przekroczy nieświadomie którekolwiek z przykazań PANA, czyniąc to, czego nie wolno, stanie się winny i będzie obciążony nieprawością.
5.CYLKOWA jeżeliby kto zgrzeszył, a wykroczył przeciw któremu ze wszystkich przykazań Wiekuistego, wzbraniających cokolwiek czynić, a nie wiedział, i stał się winnym, i tak uniósł na sobie winę swą:
6.KRUSZYŃSKIJeśli ktoś zgrzeszy, czyniąc nieświadomie cośkolwiek przeciwko rozkazom Bożym, czego czynić nie można, staje się winnym, ściągając na siebie winę.
7.MIESESRównież i osoba, gdy uchybi i popełni coś względem jednego ze wszystkich przykazań Wiekuistego co do tego, czego nie należy czynić, a nie będzie wiedzieć, czem popadnie w winę i ściągnie na siebie przewinienie, –
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś zgrzeszy, czyniąc coś wbrew zakazom Pana i nie będąc tego świadom, a stanie się winny i odpowiedzialny za zło,
9.BRYTYJKAA jeżeli kto popełni grzech, przekraczając bezwiednie którekolwiek z przykazań Pańskich, których przekroczyć nie wolno, i ściągnie na siebie winę, i podlega karze za grzech,
10.POZNAŃSKAJeśli ktoś zgrzeszy, popełniając nieświadomie jakikolwiek czyn zakazany przez przykazania Jahwe, jest za to odpowiedzialny i obciąża się winą.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś zgrzeszy, czyniąc przez nieuwagę coś takiego, czego Jahwe nie pozwala czynić, i stanie się przez to winnym przestępstwa,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś zgrzeszył, bo wykroczył przeciw jakiemuś ze wszystkich przykazań WIEKUISTEGO, zabraniających tak czynić a nie wiedział i stał się winnym, i tak poniósł na sobie swoją winę;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś zgrzeszy i postąpi wbrew któremukolwiek z przykazań PANA zamiast je spełnić, przez nieuwagę dopuści się przewinienia i obciąży się winą,