« 3Moj 5:18 3 Księga Mojżeszowa 5:19 3Moj 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo przez nieumiejętność jest zgrzeszył w Boga”.
2.WUJEK.1923Bo przez omyłkę wystąpił przeciw Panu.
3.GDAŃSKA.1881Ofiara to za występek jest, którym wystąpił przeciwko Panu.
4.GDAŃSKA.2017Jest to ofiara za przewinienie, gdyż w istocie zawinił przeciwko PANU.
5.CYLKOWOfiara to pokutna, - zawinić zawinił Wiekuistemu."
6.KRUSZYŃSKIJest to ofiara wynagrodzenia; był on z pewnością winien przed Bogiem".
7.MIESESofiara to pokutna za winę, w którą popadł względem Wiekuistego”.
8.TYSIĄCL.WYD5To jest ofiara zadośćuczynienia, bo naprawdę zawinił wobec Pana.
9.BRYTYJKAJest to ofiara pokutna za winę, za winę, której się dopuścił wobec Pana.
10.POZNAŃSKAJest to ofiara zadośćuczynienia, gdyż w istocie człowiek ten zawinił wobec Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAJest to ofiara zadośćuczynienia. Człowiek, który dopuścił się wykroczenia, był z pewnością winien w oczach Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To jest ofiara pokutna za winę, bowiem zawinił WIEKUISTEMU.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTaka będzie jego ofiara za przewinienie, ponieważ zawinił wobec PANA.