« Psal 99:1 Księga Psalmów 99:2 Psal 99:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(98:2) Gospodzin w Syjon wieliki i wyszszy nade wszemi ludźmi.
2.PS.PUŁAWSKI(98:2) Bog w Syjon wieliki i wysoki nade wszemi ludźmi.
3.WUJEK.1923Pan wielki na Syonie, i wywyższony nad wszystkie narody.
4.GDAŃSKA.1881Pan na Syonie wielki, a wywyższony nad wszystkie narody.
5.GDAŃSKA.2017Wielki jest PAN na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.
6.PS.BYCZ.1854Pan, w-Syonie, wielkim, i-wywyższonym jest, ponad wszemi ludami.
7.GÖTZE.1937Wielki jest Pan na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.
8.CYLKOWBóg na Cyonie wielki, a wzniesiony On nad wszystkie narody.
9.KRUSZYŃSKIPan wielki na Sjonie, i wyższy On jest ponad wszystkie narody.
10.ASZKENAZY Jehowa w Syonie wielki, i wyniosły nad wszystkie ludy.
11.SZERUDAWielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony nad wszystkie narody.
12.TYSIĄCL.WYD1(98:2) Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy.
13.TYSIĄCL.WYD5Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy.
14.BRYTYJKAWielki jest Pan na SyjonieI wyniesiony nad wszystkie ludy.
15.POZNAŃSKAWielki jest Jahwe na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.
16.WARSZ.PRASKAWielki jest Pan na Syjonie, wyniesiony ponad wszystkie ludy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wielki BÓG na Cyonie, wzniesiony nad wszystkie narody.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWielki jest PAN na Syjonie I wyniesiony ponad wszystkie ludy.
19.TOR.PRZ.Wielki jest Jhwh na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.