« Psal 99:2 Księga Psalmów 99:3 Psal 99:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(98:3a) Spowiadajcie sie imieniu twemu wielikiemu, bo groźne i wielikie jest,
2.PS.PUŁAWSKI(98:3a) Spowiadajcie sie imieniu twemu wie❬li❭kiemu, bo groźne i wielikie jest,
3.WUJEK.1923Niech wyznawają imieniowi twemu wielkiemu; albowiem straszne i święte jest.
4.GDAŃSKA.1881Niech wysławiają imię twoje wielkie i straszne; albowiem święte jest.
5.GDAŃSKA.2017Niech wysławiają twoje wielkie i straszne imię, bo jest święte.
6.PS.BYCZ.1854One-będą chwaliły, o-Panie! Imię-Twé, wielkié, i-straszné, świętém będącé.
7.GÖTZE.1937Niech uwielbiają wielkie i straszne imię Twoje: święte jest ono!
8.CYLKOWHołdować im imieniu Twojemu, wielkie i wspaniałe, święte ono.
9.KRUSZYŃSKINiech wysławiają Twoje imię wielkie i straszne - święte jest ono.
10.ASZKENAZY Wielbić będą imię Twoje: wielki i straszny, święty On!
11.SZERUDANiech uwielbiają imię Twoje, wielkie i straszne; Święty On!
12.TYSIĄCL.WYD1(98:3) Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe; ono jest święte.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe: ono jest święte.
14.BRYTYJKANiech wielbią imię twoje wielkie i straszne; On jest święty!
15.POZNAŃSKANiech sławią Imię Twoje wielkie i grozę budzące: święte jest!
16.WARSZ.PRASKATrzeba tedy wielbić Twoje wielkie i chwalebne Imię, ponieważ jest święte.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech wysławiają Twoje Imię, gdyż ono jest wielkie, wspaniałe i święte.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech wielbią Twoje imię wielkie i straszne! On jest święty!
19.TOR.PRZ.Niech wysławiają Jego wielkie i budzące lęk imię. On jest święty.