« Psal 99:3 Księga Psalmów 99:4 Psal 99:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(98:3b) a cześć krolowa sąd miłuje. (98:4) Ty nagotował jeś słodkości, sąd i prawotę w Jakob ty jeś uczynił.
2.PS.PUŁAWSKI(98:3b) a cześć krolowa miłuje sąd. (98:4) Ty jeś uczynił rozprawienia, sąd i prawotę w Jakob ty jeś uczynił.
3.WUJEK.1923A cześć królewska sąd miłuje: tyś nagotował prostowania: tyś uczynił sąd i sprawiedliwość w Jakób.
4.GDAŃSKA.1881Moc zaiste królewska miłuje sąd; albowiemeś ty ustanowił prawa; sąd i sprawiedliwość w Jakóbie ty wykonujesz.
5.GDAŃSKA.2017Moc króla miłuje sąd, ty ustanowiłeś słuszność, ty wykonujesz sąd i sprawiedliwość w Jakubie.
6.PS.BYCZ.1854Nawet-potęga Króla, prawość miłuje; Ty utwiérdzasz prawe-sądy; prawość, i-sprawiedliwość, w-Jakóbie, Ty wymierzałeś.
7.GÖTZE.1937I moc króla, który miłuje prawo! Utwierdziłeś to, co prawe; sprawujesz prawo i sprawiedliwość w Jakóbie.
8.CYLKOWPotężny król prawo umiłował, Tyś utwierdził słuszność; prawo i sprawiedliwość w Jakóbie Tyś uczynił.
9.KRUSZYŃSKIA moc królewska sąd umiłowała. Tyś założył prawa! Sąd i sprawiedliwość w Jakóbie Tyś uczynił.
10.ASZKENAZY Zaś potęgą król, sąd miłuje sprawiedliwy, Tyś przysposobił rzetelność, sąd i miłość sprawiedliwą w Jakóbie, - Tyś je sprawił!
11.SZERUDAPotężny jest Król, miłuje prawo; Tyś ustalił prawy ład, Tyś ustanowił prawo i sprawiedliwość w Jakubie.
12.TYSIĄCL.WYD1(98:4) I króluje Potężny, co kocha sprawiedliwość: Tyś ustanowił co słuszne: wymierzasz sprawiedliwość i prawo w Jakubie.
13.TYSIĄCL.WYD5Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś.
14.BRYTYJKAPotężny jest król, który miłuje prawo; Tyś ustanowił, co prawe, Ty sprawujesz sądy i sprawiedliwość w Jakubie.
15.POZNAŃSKAPotężny to Król, który umiłował Prawo. Tyś ustanowił, co słuszne, Tyś ustalił Prawo i sprawiedliwość w Jakubie.
16.WARSZ.PRASKAPotężny jesteś Król i kochasz prawość. Mocno utwierdziłeś to, co słuszne w świecie. Tyś dał Jakubowi sprawiedliwość i prawo.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potężny Król umiłował sąd; Ty utwierdziłeś prawość; Ty w Jakóbie uczyniłeś Prawo i Sprawiedliwość.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jest potężnym Królem, który kocha prawo! To Ty ustaliłeś zasady słuszności, Twoim dziełem jest sąd I sprawiedliwość w ludzie Jakuba!
19.TOR.PRZ.I potężny – król miłujący sąd. Ty ustanowiłeś to, co słuszne. Ty wykonujesz sąd i sprawiedliwość w Jakubie.