« Psal 99:5 Księga Psalmów 99:6 Psal 99:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(98:6) Mojżesz i Aaron w kapłaniech jego a Samuel miedzy tymi, jiż wzywają imię jego. (98:7a) Wzywali są Gospodna, a on wysłuchawa je
2.PS.PUŁAWSKI(98:6) Mojżesz i Aaron w kapłaniech jego a Samuel miedzy jimi, jiż wzywają imię jego. (98:7a) Wzywali Gospodna, a on wysłuchał je
3.WUJEK.1923Mojżesz i Aaron między kapłany jego: a Samuel między tymi, którzy wzywają imienia jego: wzywali Pana, a on ich wysłuchywał.
4.GDAŃSKA.1881Mojżesz i Aaron między kapłanami jego, a Samuel między wzywającymi imienia jego, wołali do Pana, a on ich wysłuchał.
5.GDAŃSKA.2017Mojżesz i Aaron wśród jego kapłanów, a Samuel wśród tych, którzy wzywają jego imienia; wołali do PANA, a on ich wysłuchał.
6.PS.BYCZ.1854Mojżesz, i-Aaron, byli, między-kapłanami-a-Samuel, między-wzywającymi Imienia-Jego; oni-wołali do Pana, a-On odpowiadał-im.
7.GÖTZE.1937Mojżesz i Aaron między kapłanami Jego, i Samuel między tymi, którzy wzywali imienia Jego, wzywali do Pana, a odpowiedział im.
8.CYLKOWMojżesz i Aron między kapłanami Jego, a Samuel między wzywającymi imienia Jego; wołali do Boga a On ich wysłuchał.
9.KRUSZYŃSKIMojżesz i Aron pomiędzy kapłany Jego,
10.ASZKENAZY Mojżesz i Aron między kapłany Jego, Samuel wśród tych, co wołają Jego imienia, do Jehowy wołają a On im odpowie.
11.SZERUDAMojżesz i Aron pośród kapłanów Jego, a Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia Jego; wołali do Pana, a On ich wysłuchał.
12.TYSIĄCL.WYD1(98:6) Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia: wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
13.TYSIĄCL.WYD5Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia; wzywali Pana, On ich wysłuchiwał.
14.BRYTYJKAMojżesz i Aaron są wśród kapłanów jego, A Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia jego; Wołali do Pana, a On ich wysłuchał.
15.POZNAŃSKAMojżesz i Aaron są pośród Jego kapłanów, a Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego Imienia. Wołali do Jahwe, a On ich wysłuchał.
16.WARSZ.PRASKAMojżesz i Aaron są wśród Jego kapłanów, a Samuel wśród tych, co Jego Imienia wzywają. Wołali do Niego i On ich wysłuchał.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz i Aaron pomiędzy Jego kapłanami, a Samuel między tymi, co wzywają Jego Imienia; wołali do WIEKUISTEGO, a On ich wysłuchał.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz i Aaron są wśród Jego kapłanów, Również Samuel - wśród wzywających Jego imienia. Wołali oni do PANA, a On ich wysłuchiwał,
19.TOR.PRZ.Mojżesz i Aaron wśród Jego kapłanów, a Samuel wśród tych, którzy wzywają Jego imienia; wołali do Jhwh, a On im odpowiedział.