« Psal 99:7 Księga Psalmów 99:8 Psal 99:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(98:9) Gospodnie Boże nasz, ❬ty wysłuchawał jeś je, Boże❭, ty miłościw jeś był jim a mszczę wszystki nalezienia jich.
2.PS.PUŁAWSKI(98:9) Gospodnie Boże nasz, ty wysłuchawałeś je, Boże, ty lutościwy jeś był jim a mszcząc wszystki nalazy ich.
3.WUJEK.1923Panie, Boże nasz, tyś je wysłuchywał: Boże, tyś im był miłościw, i mszczący się wszystkich wynalazków ich.
4.GDAŃSKA.1881Panie, Boże nasz! tyś ich wysłuchiwał; Boże!bywałeś im miłościwym, i gdyś ich karał dla występków ich.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, nasz Boże, ty ich wysłuchiwałeś, byłeś dla nich Bogiem, który przebacza, choć karałeś ich za ich występki.
6.PS.BYCZ.1854O-Panie, Boże-nasz! Ty odpowiadałeś-im; Bogiem odpuszczającym, bywałéś im; lecz-mszczącym-się, za czyny-ich.
7.GÖTZE.1937Panie, Boże nasz, Tyś im odpowiedział; byłeś im Bogiem przebaczającym i mścicielem czynów ich.
8.CYLKOWBoże, Panie nasz, Tyś wysłuchał ich, Panem pobłażliwym byłeś dla nich, ale karzącym postępki ich.
9.KRUSZYŃSKIW słupie obłoku mówił do nich; strzegli świadectw Jego i ustaw, które dał im.
10.ASZKENAZY Jehowo, Boże nasz, Tyś dał im odpowiedź, byłeś im wszechmocą, co ich oszczędzała a pomstę bierze za ich uczynki.
11.SZERUDAPanie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchiwał; byłeś im Bogiem, który przebacza, lecz karze ich występki.
12.TYSIĄCL.WYD1(98:8) Panie, nasz Boże, Tyś ich wysłuchał; Boże, Tyś okazywał im łaskę, ale karałeś ich za występki.
13.TYSIĄCL.WYD5Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś, byłeś dla nich Bogiem przebaczającym, ale brałeś odwet za ich występki.
14.BRYTYJKAPanie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał, Byłeś im Bogiem, który przebacza, Lecz karze ich występki.
15.POZNAŃSKAJahwe, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał; Bogiem przebaczenia byłeś dla nich, ale karałeś ich przewinienia.
16.WARSZ.PRASKAWysłuchałeś ich, o Panie nasz i Boże, i byłeś dla nich Bogiem, co przebacza, ale bezbożników ukarałeś słusznie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, nasz Boże, Ty ich wysłuchałeś, byłeś dla nich Bogiem pobłażliwym, chociaż karałeś ich postępki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, nasz Boże, Ty im odpowiadałeś; Byłeś dla nich Bogiem, który przebacza, Ale też rozlicza za złe przyzwyczajenia.
19.TOR.PRZ.Jhwh, nasz Boże, Ty im odpowiedziałeś, byłeś dla nich Bogiem, który przebacza, lecz także karze za ich złe czyny.