« Psal 99:8 Księga Psalmów 99:9 Psal 100:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(98:10) Powyszajcie Gospodna Boga naszego i chwalicie na gorze świętej jego, bo święty Gospodzin Bog nasz.
2.PS.PUŁAWSKI(98:10) Powyszszajcie Gospodna Boga naszego i kłaniajcie sie na gorze świętej jego, bo święty Gospodzin Bog nasz.
3.WUJEK.1923Wywyższajcie Pana, Boga naszego, i kłaniajcie się górze świętéj jego; albowiem święty Pan, Bóg nasz.
4.GDAŃSKA.1881Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a kłaniajcie się na górze świętej jego; albowiem święty jest Pan, Bóg nasz.
5.GDAŃSKA.2017Wywyższajcie PANA, naszego Boga, i oddajcie pokłon na jego świętej górze, bo PAN, nasz Bóg, jest święty.
6.PS.BYCZ.1854Wywyższajcie Pana, Boga-naszego, i-czołem-bijcie na-górze Swiętości-Jego; bo świętym Pan, Bóg-nasz.
7.GÖTZE.1937Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a padajcie u świętej góry Jego! Albowiem święty jest Pan, Bóg nasz.
8.CYLKOWWywyższajcie Boga, Pana naszego i korzcie się przed górą Jego świętą, bo świętym Bóg, Pan nasz.
9.KRUSZYŃSKIPanie, Boże nasz! Tyś ich wysłuchiwał! Boże, Ty byłeś dla nich litościwym i gdyś ich karał dla występków ich.
10.ASZKENAZY Wywyższajcież Jehowę, Boga naszego i kornie się pochylcie ku górze świętości Jego, gdyż Świętym Jehowa nasz Bóg!
11.SZERUDAWysławiajcie Pana, Boga naszego, i kornie kłaniajcie się na Jego świętej górze, bo święty jest Pan, Bóg nasz!
12.TYSIĄCL.WYD1(98:9) Wysławiajcie Pana, Boga naszego, i padajcie przed świętą Jego górą: bo Pan, nasz Bóg, jest święty.
13.TYSIĄCL.WYD5Wysławiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pokłon przed świętą Jego górą, bo Pan, Bóg nasz, jest święty.
14.BRYTYJKAWysławiajcie Pana, Boga naszegoI oddajcie pokłon na świętej górze jego, Bo święty jest Pan, Bóg nasz!
15.POZNAŃSKAWysłuchajcie Jahwe, Boga naszego, i upadnijcie na twarz u stóp Jego świętej góry!Bo święty jest Jahwe, Bóg nasz.
16.WARSZ.PRASKAWysławiajcie Pana, Boga naszego, bijcie Mu pokłony u stóp Jego świętej góry, dlatego, że Święty jest Pan i Bóg nasz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wywyższajcie WIEKUISTEGO, naszego Boga oraz korzcie się przed Jego świętą górą; gdyż świętym jest WIEKUISTY, nasz Pan.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWywyższajcie PANA, naszego Boga, Pokłońcie się na Jego świętej górze, Bo nasz Bóg, PAN, jest święty!
19.TOR.PRZ.Wywyższajcie Jhwh, naszego Boga, i oddajcie pokłon na Jego świętej górze, bo Jhwh, nasz Bóg, jest święty.