« Est 5:9 Księga Estery 5:10 Est 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nie pokazując gniewu, wróciwszy się do domu swego, wezwał do siebie przyjaciół swych i Zares, żonę swoję.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże zatrzymał się Haman, aż przyszedł do domu swego, a posławszy wezwał przyjaciół swoich, i Zeres, żony swej.
3.GDAŃSKA.2017Opanował się jednak Haman, a gdy przyszedł do domu, posłał po swoich przyjaciół i Zeresz, swoją żonę.
4.CYLKOWPohamował się wszakże Haman; ale przybywszy do domu swojego posłał i kazał sprowadzić przyjaciół swoich i Zeresz żonę swoję.
5.KRUSZYŃSKILecz Aman opanował się i wszedł do swego domu. Posłał następnie i sprowadził swoich przyjaciół i swoją żonę Zeresz.
6.TYSIĄCL.WYD5Mimo to Haman opanował się i poszedł do domu. Potem posłał po przyjaciół i po swoją żonę, Zeresz.
7.BRYTYJKALecz Haman opanował się i przyszedłszy do domu, sprosił do siebie swoich przyjaciół i swoją żonę Zeresz
8.POZNAŃSKAOpanował się jednak i wrócił do domu. Polecił przyjść do siebie swoim przyjaciołom i żonie swojej Zeresz.
9.WARSZ.PRASKANie dał jednak tego po sobie poznać, lecz wróciwszy do domu, kazał natychmiast przywołać do siebie przyjaciół i swoją żonę Zeresz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak się pohamował; lecz gdy przybył do swojego domu, posłał i kazał sprowadzić swoich przyjaciół oraz swoją żonę Zeresz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPowstrzymał się jednak i poszedł do domu. Posłał po przyjaciół, sprowadził swoją żonę Zeresz