« Est 5:1 Księga Estery 5:2 Est 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I gdy ujrzał Esther królową stojącą, spodobała się oczom jego i wyciągnął ku niej laskę złotą, którą trzymał w ręce. A ona przystąpiwszy pocałowała koniec laski jego.
2.GDAŃSKA.1881A gdy ujrzał król Esterę królowę stojącą w sieni, znalazła łaskę w oczach jego, i wyciągnął król do Estery sceptr złoty, który trzymał w ręce swej. Tedy przystąpiwszy Ester dotknęła się końca sceptru.
3.GDAŃSKA.2017A gdy król zobaczył królową Esterę, stojącą na dziedzińcu, znalazła ona łaskę w jego oczach i król wyciągnął do Estery złote berło, które trzymał w ręku. Estera więc zbliżyła się i dotknęła końca berła.
4.CYLKOWA gdy ujrzał król Esterę królowę, stojącą w dworcu, znalazła łaskę w oczach jego, i wyciągnął król ku Esterze złote berło, które trzymał w ręce swojej. I przystąpiła Estera i dotknęła się końca berła.
5.KRUSZYŃSKIGdy król ujrzał królową Esterę stojącą na dziedzińcu, ta znalazła łaskę w jego oczach, wyciągnął bowiem król ku Esterze złote berło, jakie znajdowało się w jego ręku. Estera zbliżyła się i dotknęła końca berła.
6.TYSIĄCL.WYD5A gdy król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, znalazła ona łaskę w jego oczach i wyciągnął król do Estery złote berło, które miał w ręce, i przybliżyła się Estera, i dotknęła końca berła.
7.BRYTYJKASkoro tylko król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, zyskała względy u niego i wyciągnął ku Esterze złote berło, które trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła.
8.POZNAŃSKAA skoro tylko król dostrzegł królową Esterę stojącą na dziedzińcu, znalazła łaskę w jego oczach, tak że wyciągnął król do Estery złote berło, które trzymał w ręku. Estera zbliżyła się i dotknęła końca berła.
9.WARSZ.PRASKAKiedy król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, okazał jej całą życzliwość. Wyciągnął ku niej swoje złote berło, które trzymał w ręku. Estera podeszła i dotknęła końca berła.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy król zobaczył stojącą na dziedzińcu królową Esterę, znalazła ona łaskę w jego oczach; więc król wyciągnął ku Esterze złote berło, które trzymał w swej ręce. A Estera podeszła i dotknęła się końca berła.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy tylko zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, okazał jej łaskę i wyciągnął ku niej złote berło, które trzymał w ręce. Estera podeszła i dotknęła głowicy berła.