« 4Moj 21:15 4 Księga Mojżeszowa 21:16 4Moj 21:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A z tego miejsca okazała się studnia, o któréj Pan mówił do Mojżesza: Zgromadź lud, a dam im wody.
2.GDAŃSKA.1881Stamtąd potem przyszli do Beer; a tać jest ona studnia, o której mówił Pan do Mojżesza: Zgromadź lud a dam im wody.
3.GDAŃSKA.2017Stamtąd udali się do Beer; to jest ta studnia, o której PAN powiedział do Mojżesza: Zgromadź lud, a dam mu wody.
4.CYLKOWA ztamtąd do Beer; jest to owa studnia, o której powiedział Wiekuisty Mojżeszowi: "Zgromadź lud, a dam im wody!"
5.KRUSZYŃSKIStąd przybyli do Beer. Są to studnie, o których powiedział Bóg do Mojżesza: "Zbierz naród, a dam im wodę".
6.MIESESstamtąd zaś do Beeru [Běēr], to jest ten Běer [=studnia], o którym Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Zbierz lud, a Ja dam im wody”.
7.TYSIĄCL.WYD5Stamtąd udali się do Beer. Jest to studnia, o której powiedział Pan do Mojżesza: Zgromadź lud, a Ja mu dam wodę!
8.BRYTYJKAA stamtąd ruszyli do Beer. To jest ta studnia, o której powiedział Pan do Mojżesza: Zgromadź lud, a Ja dam im wody.
9.POZNAŃSKAstamtąd do Beer. Jest to studnia, o której Jahwe powiedział Mojżeszowi: "Zbierz lud, a dam im wodę".
10.WARSZ.PRASKAStamtąd poszli do Beer. Tam właśnie znajduje się owa studnia, o której Jahwe mówił do Mojżesza: Zwołaj tu cały lud, a Ja dam mu wody.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś stamtąd poszli do Beer; to jest owa studnia o której WIEKUISTY powiedział Mojżeszowi: Zgromadź lud, a dam im wody.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITStamtąd przenieśli się do miejscowości o nazwie Beer, [czyli: studnia]. Chodzi o tę studnię, w związku z którą PAN powiedział do Mojżesza: Zgromadź lud, a napoję ich wodą.