« 4Moj 21:16 4 Księga Mojżeszowa 21:17 4Moj 21:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy śpiewał Izrael tę pieśń: Wystąp studnio, śpiewali:
2.GDAŃSKA.1881Tedy śpiewał Izrael tę piosnkę: Wystąp studnio; śpiewajcież o niej;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Izrael śpiewał tę pieśń: Wzbierz studnio! Śpiewajcie o niej.
4.CYLKOWWtedy to zaśpiewał Israel pieśń tę: "Wzbieraj studnio, zaśpiewajcie o niej!
5.KRUSZYŃSKIPodówczas Izrael śpiewał tę pieśń: Wstąp ku studni! Mówcie o niej:
6.MIESESWówczas zanucił Izrael pieśń tę: „Podnoś się, o studnio! Zawtórujcie jej.
7.TYSIĄCL.WYD5Śpiewali wtedy Izraelici pieśń następującą: Tryskaj, źródło! Opiewajcie je!
8.BRYTYJKAWtedy to Izrael zaśpiewał tę pieśń: Wzbierz studnio, śpiewajcie o niej,
9.POZNAŃSKAWtedy to Izrael zaśpiewał tę pieśń: Wzbieraj studnio! Śpiewajcie o niej!
10.WARSZ.PRASKAI wtedy to Izraelici wyśpiewali pieśń: Niech wytryśnie strumień! Niech zabrzmi o nim pieśń!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Israel zaśpiewał tą pieśń: „Wzbieraj studnio, zaśpiewajcie o niej!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy też Izrael zaśpiewał tę pieśń: Wzbierz, studnio! - śpiewajcie do niej.