« 4Moj 21:1 4 Księga Mojżeszowa 21:2 4Moj 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz Izrael ślubem się Panu obowięzując, rzekł: Jeźli podasz ten lud w rękę moję, zgładzę miasta jego.
2.GDAŃSKA.1881Tam uczynił Izrael ślub Panu, mówiąc: Jeźliże podaż lud ten w ręce moje, do gruntu wywrócę miasta ich.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Izrael złożył PANU ślub, mówiąc: Jeśli wydasz ten lud w moje ręce, całkowicie zniszczę ich miasta.
4.CYLKOWI ślubował Israel ślub Wiekuistemu i rzekł: "Jeżeli podasz lud ten w ręce moje, położę zaklęcie na miasta ich!"
5.KRUSZYŃSKIIzrael tedy złożył ślub Bogu, mówiąc! " Jeżeli oddasz ten lud w ręce moje, rzucę klątwę na ich miasta".
6.MIESESWówczas ślubował Izrael Wiekuistemu ślub i rzekł: „Jeżeli wydasz lud ten w ręce moje, poświęcę zagładzie miasta ich”.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Izraelici złożyli następujący ślub Panu, mówiąc: Jeśli dasz ten lud w nasze ręce, klątwą obłożymy ich miasta.
8.BRYTYJKAWtedy Izrael złożył taki ślub Panu: Jeżeli wydasz ten lud w moją rękę, zburzę ich miasta jako obłożone klątwą.
9.POZNAŃSKAWtedy Izrael złożył Jahwe taki ślub: "Jeżeli wydasz ten lud w moje ręce, rzucę klątwę na ich miasta".
10.WARSZ.PRASKAWtedy Izraelici poprzysięgli Jahwe, mówiąc: Jeżeli wydasz ten lud w nasze ręce, wszystkie ich miasta obłożymy klątwą.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Israel ślubował ślub WIEKUISTEMU, mówiąc: Jeżeli poddasz ten lud w moje ręce, położę zaklęcie na ich miasta.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Izraelici złożyli PANU ślub: Jeśli rzeczywiście wydasz ten lud w nasze ręce - obiecali - zniszczymy ich miasta jako obłożone klątwą.