« 4Moj 21:25 4 Księga Mojżeszowa 21:26 4Moj 21:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miasto Hesebon było Sehona, króla Amorrejskiego, który walczył przeciwko królowi Moab: i wziął wszystkę ziemię, która pod jego władzą była, aż po Arnon.
2.GDAŃSKA.1881Bo Hesebon było miasto Sehona, króla Amorejskiego, który, gdy pierwej walczył z królem Moabskim, wziął mu był wszystkę ziemię jego z rąk jego aż po Arnon.
3.GDAŃSKA.2017Cheszbon był miastem Sichona, króla Amorytów, który walczył z królem Moabu i zabrał mu z rąk całą jego ziemię aż po Arnon.
4.CYLKOWBo Cheszbon był stolicą Sychona, króla Emorejskiego, który wojował z królem Moabu poprzednim, a był mu zabrał cały kraj jego aż po Arnon.
5.KRUSZYŃSKIHeszbon bowiem był miastem Sehona, króla amorejskiego, który walczył z poprzednim królem Moabu i zabrał z jego ręki cały jego kraj aż do Arnonu.
6.MIESESalbowiem Cheszbon był miastem [stołecznem] króla Emorejskiego Sychona, który walczył z poprzednim królem Moabskim i zabrał mu z ręki cały jego kraj, aż do Arnonu.
7.TYSIĄCL.WYD5Cheszbon był stolicą Sichona, króla Amorytów, który prowadził wojnę z poprzednim królem Moabu i zabrał mu cały kraj aż po Arnon.
8.BRYTYJKAGdyż Cheszbon było stolicą Sychona, króla amorejskiego. Walczył on z poprzednim królem Moabu i zabrał mu całą jego ziemię aż po Arnon.
9.POZNAŃSKACheszbon był bowiem miastem [stołecznym] Sichona, króla Amorytów; to on właśnie wojował z poprzednim królem Moabu i zabrał mu cały kraj aż po Amon.
10.WARSZ.PRASKACheszbon był stolicą Sichona, króla Amorytów. To on prowadził kiedyś wojnę z poprzednim królem Moabu i zagarnął jego kraj aż po rzekę Arnon.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Cheszbon był stolicą Sychona, króla Emorejskiego, który wojował z poprzednim królem Moabu i zabrał mu cały jego kraj, aż po Arnon.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCheszbon było bowiem miastem Sychona, króla Amorytów. Walczył on z poprzednim królem Moabu i odebrał mu jego ziemie aż po Arnon.