« 4Moj 21:34 4 Księga Mojżeszowa 21:35 4Moj 22:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPobijesz je i syny jego, i wszytek lud jego aż do spadnienia i odzirżysz ziemię jego.
2.WUJEK.1923Porazili tedy i tego z synmi jego, i wszystek lud jego aż do szczątku, i posiedli ziemię jego.
3.GDAŃSKA.1881I porazili go, i syny jego, ze wszystkim ludem jego, tak iż nikogo z niego nie zostawili, i posiedli dziedzicznie ziemię jego.
4.GDAŃSKA.2017I pobili go i jego synów oraz cały jego lud, tak że nikogo z niego nie pozostawili przy życiu, i wzięli w posiadanie jego ziemię.
5.CYLKOWI porazili go i synów jego, i wszystek lud jego, że nie zostawili mu szczątku, i zawładnęli ziemią jego.
6.KRUSZYŃSKII pobili go, synów jego, oraz cały lud jego, dopóki nie pozostało nikogo z niego i zawładnęli jego krajem.
7.MIESESOni [Synowie Izraela] porazili go, synów jego i wszystek jego lud, aż mu nie pozostawili szczątka i zajęli jego kraj na dziedziczną własność.
8.TYSIĄCL.WYD5Pobili go oraz jego synów i cały lud, tak że nikt nie ocalał, i wzięli jego ziemię w posiadanie.
9.BRYTYJKAI pobili go oraz jego synów i cały jego lud, tak iż nie pozostała po nim nawet resztka, i zawładnęli jego ziemią.
10.POZNAŃSKAI pobili go [Izraelici] a także i jego synów, i cały jego lud, tak że zupełnie nikt nie ocalał; i zawładnęli jego ziemią.
11.WARSZ.PRASKATak więc pobili jego synów i całe wojsko, nie zostawiając nikogo przy życiu, kraj zaś cały wzięli w posiadanie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem go porazili, jego synów i cały jego lud, i nawet nie zostawili mu szczątku, lecz zawładnęli jego ziemią.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPokonali zatem Oga, jego synów i jego lud, tak że nikt nie ocalał, po czym zajęli jego ziemie.