« 4Moj 21:7 4 Księga Mojżeszowa 21:8 4Moj 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do niego: Uczyń węża miedzianego, a wystaw go na znak: który ukąszony wejrzy nań, żyw będzie.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu. I stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Zrób sobie węża, a utwierdź go na drzewcu, i będzie, że ktokolwiek ukąszony nań wejrzy, wyzdrowieje."
5.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do Mojżesza: "Uczyń sobie węża i umieść go na tyce; każdy pokąsany, gdy wejrzy na niego, będzie zdrów".
6.MIESESa Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Spraw sobie węża jadowitego [saraf] i umieść go na drzewcu, a niech będzie tak: każdy pokąsany spojrzy nań i ostanie się przy życiu”.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu.
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.
9.POZNAŃSKAa Jahwe przemówił do niego: - Wykonaj [węża] jadowitego i umieść go na palu. Kto ukąszony spojrzy na niego, będzie żył.
10.WARSZ.PRASKAI wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza: Każ zrobić węża jadowitego i zawieś go na słupie. Każdy, kto po ukąszeniu spojrzy na tego węża, będzie ocalony.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu; i będzie, że gdy spojrzy na niego ktokolwiek ukąszony wyzdrowieje.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi PAN polecił Mojżeszowi: Zrób sobie węża i zatknij go na drzewcu. Każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.