« Efe 2:15 List do Efezjan 2:16 Efe 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uspokoiłby oboje w jednem ciele Bogu przez krzyż, zabiwszy nieprzyjaźń na niem.
2.WUJEK.1923I pojednał obudwu w jednem ciele z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźni w samym sobie.
3.RAKOW.NTI pojednałby obydwu w jednym ciele Bogu, przez krzyż, zabiwszy nieprzyjaźń przezeń.
4.GDAŃSKA.1881I pojednał obydwóch w jednem ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń przezeń.
5.GDAŃSKA.2017I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń.
6.JACZEWSKIObadwa te narody pojednał on z Bogiem, a tę nieprzyjaźń, jaka nas oddzielała od Boga, skazał na śmierć, sam umierając na krzyżu.
7.SYMONi obydwóch, złączonych w jedno ciało, pojednał z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźń na samym sobie.
8.DĄBR.WUL.1973I obydwóch w jednym ciele pojednał z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźń w samym sobie.
9.DĄBR.GR.1961I obydwóch w jednym ciele pojednał z Bogiem przez krzyż, umorzywszy (krzyżem) nieprzyjaźń w sobie samym.
10.TYSIĄCL.WYD5i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.
11.BRYTYJKAI pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;
12.POZNAŃSKAObydwie strony, złączywszy w jedno ciało, przez krzyż pojednał z Bogiem i w sobie położył kres wrogości.
13.WARSZ.PRASKAw jednym ciele, przez krzyż, będący w Nim samym zniweczeniem wszelkiej nienawiści, jednych i drugich znów pogodził z Bogiem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także zgładził w sobie nieprzyjaźń i ponownie, przez krzyż, wszystkich pojednał z Bogiem w jednym ciele.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość.
16.TOR.NOWE.PRZ.I pojednał ponownie obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, w Nim zadając śmierć tej nieprzyjaźni.