« 1Kor 8:8 1 List do Koryntian 8:9 1Kor 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrzcie przeto aby nie jako ta władza wasza obrażeniem nie była niemocnem.
2.WUJEK.1923A patrzcie, aby snadź ta wolność wasza nie była ku zgorszeniu mdłym.
3.RAKOW.NTA patrzcie aby jako zwierzchność wasza ta ku obrażeniu nie była mdłym.
4.GDAŃSKA.1881Jednak baczcie, aby snać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu.
5.GDAŃSKA.2017Jednak uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia.
6.JACZEWSKIPatrzcie tylko, byście tą wolnością swoją nie gorszyli słabszych w wierze.
7.SYMONPatrzcie jednak, aby snadź ta wolność wasza nie była zgorszeniem dla słabych.
8.DĄBR.WUL.1973Baczcie jednakże, aby snadź ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.
9.DĄBR.GR.1961Baczcie jednakże, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.
10.TYSIĄCL.WYD5Baczcie jednak, aby to, iż wiecie, [jak należy postępować], nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia.
11.BRYTYJKABaczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.
12.POZNAŃSKAUważajcie jednak, aby wasza swoboda w tej dziedzinie nie była powodem zgorszenia dla tych, którzy mają błędne sumienie.
13.WARSZ.PRASKABaczcie jednak, aby to, iż wiecie, jak należy postępować, nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale uważajcie, by przypadkiem ta wasza wolność nie stała się zgorszeniem słabych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUważajcie jednak, aby w jakiś sposób to wasze prawo do jedzenia nie stało się dla słabych przyczyną upadku.
16.TOR.NOWE.PRZ.Baczcie natomiast, aby to wasze prawo wyboru nie było powodem potknięcia dla słabych.