« Sęd 4:1 Księga Sędziów 4:2 Sęd 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dał je Pan w ręce Jabin, króla Chananejskiego, który królował w Asor: a miał hetmana wojska swego, imieniem Sysarę, a sam mieszkał w Haroseth pogańskiem.
2.GDAŃSKA.1881I podał je Pan w ręce Jabina, króla Chananejskiego, który królował w Hasor, a hetman wojska jego był Sysara, a sam mieszkał w Haroset pogańskiem.
3.GDAŃSKA.2017I PAN wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który królował w Chasor. Dowódcą jego wojska był Sisera, który mieszkał w pogańskim Charoszet.
4.CYLKOWI wydał ich Wiekuisty w moc Jabina, króla chanaanejskiego, który panował w Hacor. Wodzem zaś wojsk jego był Sysera, który mieszkał w Haroszet pogańskiem.
5.KRUSZYŃSKII zaprzedał ich Bóg w ręce Jabina, króla Kanaanu, który królował w Hacor; dowódcą jego wojska był Sysera, mieszkający w Haroszeth-Goim.
6.TYSIĄCL.WYD5i Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Chasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Charoszet-Haggoim.
7.BRYTYJKAWięc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Chasor. A wodzem jego wojska był Sysera, który mieszkał w Charoszet-Haggoim.
8.POZNAŃSKADlatego wydał ich Jahwe w ręce Jabina, króla kananejskiego, który panował w Chacor. Dowódcą zaś jego wojska był Sisera. Mieszkał on w Charoszet-Haggojim.
9.WARSZ.PRASKAWydał ich tedy Jahwe w ręce Jabina, króla kananejskiego, który panował w Chasor. Dowódcą jego wojsk był Sisera, mający swoją siedzibę w Charoszet–Haggoim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc WIEKUISTY wydał ich w moc Jabina – kanaanejskiego króla, który panował w Hacor. Zaś wodzem jego wojsk był Sysera, który mieszkał w pogańskim Haroszet.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN wydał ich więc w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Chasor. Wodzem jego wojska był Sisera. Stacjonował on w Charoszet-Hagoim.