« Sęd 4:22 Księga Sędziów 4:23 Sęd 4:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uniżył tedy Bóg dnia onego Jabin, króla Chanaan, przed synmi Izrael.
2.GDAŃSKA.1881A tak poniżył Bóg dnia onego Jabina, króla Chananejskiego, przed syny Izraelskimi.
3.GDAŃSKA.2017Tak Bóg tego dnia poniżył przed synami Izraela Jabina, króla Kanaanu.
4.CYLKOWA tak upokorzył Bóg dnia owego Jabina, króla Kanaanu, przed synami Izraela.
5.KRUSZYŃSKITego dnia upokorzył Bóg Jabina, króla Kanaanu, wobec synów Izraelowych,
6.TYSIĄCL.WYD5Tak Bóg w tym dniu poniżył przed Izraelitami Jabina, króla Kanaanu.
7.BRYTYJKAW tym, dniu upokorzył Pan Jabina, króla Kanaanu wobec synów izraelskich,
8.POZNAŃSKATak to owego dnia upokorzył Bóg Jabina, króla kananejskiego, wobec synów Izraela.
9.WARSZ.PRASKAW taki to sposób, na oczach synów Izraela, poniżył Jahwe Jabina, króla Kananejczyków.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, owego dnia Bóg upokorzył przed synami Israela Jabina – króla Kanaanu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW taki sposób i tego dnia Bóg upokorzył króla Kanaanu Jabina wobec Izraelitów.