« Sęd 4:23 Księga Sędziów 4:24 Sęd 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy codzień się wzmagali, a mocną ręką tłumili Jabin, króla Chananejskiego, aż go zgładzili.
2.GDAŃSKA.1881I nacierała ręka synów Izraelskich tem bardziej, a ciężka była Jabinowi, królowi Chananejskiemu, aż zgładzili tegoż Jabina, króla Chananejskiego.
3.GDAŃSKA.2017I ręka synów Izraela coraz bardziej nacierała na Jabina, króla Kanaanu, i uciskała go, aż zgładzili Jabina, króla Kanaanu.
4.CYLKOWDłoń zaś synów Izraela ciążyła coraz silniej na Jabinie, królu Kanaanu, póki nie zgładzili Jabina, króla Kanaanu.
5.KRUSZYŃSKIRęka zaś synów Izraelowych zaciążyła silnie na Jabinie, królu Kanaanu, dopóki nie zgładzili Jabina, króla Kanaanu.
6.TYSIĄCL.WYD5Ręka zaś Izraelitów uciskała coraz mocniej Jabina, króla Kanaanu, aż pokonali zupełnie Jabina, króla Kanaanu.
7.BRYTYJKAA ręka synów izraelskich była coraz twardsza dla Jabina, króla Kanaanu, aż zgładzili Jabina, króla Kanaanu.
8.POZNAŃSKAI odtąd ręka synów Izraela coraz mocniej ciążyła na Jabinie, królu kananejskim, aż dokonano zagłady Jabina, króla Kanaanu.
9.WARSZ.PRASKARęka synów Izraela ciążyła coraz bardziej nad Jabinem, królem Kananejczyków. W końcu zgładzili Jabina, króla Kananejczyków.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dłoń synów Israela coraz silniej ciążyła na Jabinie – królu Kanaanu, dopóki nie zgładzili Jabina – króla Kanaanu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIch ręka zaciskała się wokół niego coraz mocniej, aż w końcu go zgładzili.