« Sęd 4:6 Księga Sędziów 4:7 Sęd 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ja przywiodę do ciebie na miejsce potoka Cyson Sysarę, hetmana wojska Jabin, i wozy jego i wszystek lud: a dam je av rękę twoje.
2.GDAŃSKA.1881I przywiodę do ciebie ku rzece Cyson Sysarę, hetmana wojska Jabinowego, i wozy jego, i mnóstwo jego, a podam go w ręce twoje.
3.GDAŃSKA.2017I przyprowadzę do ciebie, do rzeki Kiszon, Siserę, dowódcę wojska Jabina, jego rydwany i jego liczne oddziały, i wydam go w twoje ręce.
4.CYLKOWA wtedy sprowadzę do ciebie ku potokowi Kiszon Syserę, hetmana wojsk Jabina, i wozy jego, i tłum jego, i podam go w ręce twoje.
5.KRUSZYŃSKIPoprowadzę cię do potoku Kiszon, Syserę, wodza wojska Jabina wraz z jego wozami i jego tłumem oddam go w twoje ręce".
6.TYSIĄCL.WYD5Przyprowadzę ci do potoku Kiszon Siserę, wodza wojska Jabina, z jego rydwanami i hufcami i wydam je w twoje ręce.
7.BRYTYJKAJa zaś ściągnę ku tobie nad potok Kiszon Syserę, wodza wojska Jabina wraz z jego wozami i z jego zgiełkliwą gromadą i wydam go w twoją rękę.
8.POZNAŃSKAJa zaś przywiodę do ciebie do potoku Kiszon Siserę, dowódcę wojska Jabina, jego wozy i mnogie oddziały jego wojska i wydam go w twoje ręce".
9.WARSZ.PRASKAJa sprowadzę ci aż do potoku Kiszon Siserę, wodza wojsk Jabina, razem z jego rydwanami i oddziałami, i wydam go w twoje ręce.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy, ku potokowi Kiszon sprowadzę do ciebie Syserę – hetmana wojsk Jabina, jego wozy i jego tłum, oraz poddam go w twoje ręce.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJa natomiast sprowadzę do ciebie nad potok Kiszon Siserę, wodza wojsk Jabina, wraz z jego rydwanami i pozostałym wojskiem - i wydam go w twoje ręce.