« 1Krn 25:1 1 Księga Kronik 25:2 1Krn 25:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z synów Asaph: Zachur i Józeph i Nathania i Asarela, synowie Asaph, pod ręką Asaph prorokującego przy królu.
2.GDAŃSKA.1881Z synów Asafowych: Zachur, i Józef, i Natanijasz, i Asarela. Synowie Asafowi byli pod ręką Asafową, który prorokował na rozkazanie królewskie.
3.GDAŃSKA.2017Z synów Asafa – Zakkur, Józef, Netaniasz i Asarela. Synowie Asafa zależni od Asafa, który prorokował pod kierownictwem króla.
4.KRUSZYŃSKIZe synów Asafa: Zakkar, Józef, Netanija i Asarela - synowie Asafa, pod kierownictwem Asafa, który prorokował pod kierownictwem króla.
5.TYSIĄCL.WYD5z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, podlegli Asafowi, który prorokował pod kierunkiem króla.
6.BRYTYJKAZ synów Asafa: Zakkura, Józefa, Netaniasza i Asarelę, synów Asafa, pod kierownictwem Asafa, który w natchnieniu grywał według wskazówek samego króla,
7.POZNAŃSKAz synów Asafa: Zakkur, Josef, Netania i Asarela, synowie Asafa pod przewodnictwem Asafa, który prorokował pod zwierzchnictwem króla.
8.WARSZ.PRASKAPotomkowie Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela. Wszyscy oni pozostawali pod kierownictwem Asafa, który prorokował według wskazań króla.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z synów Asafa: Zakkur, Josef, Nethanja i Asarel. Synowie Asafa byli pod ręką Asafa, który na królewski znak prorokował.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Asafa: Zakur, Józef, Netaniasz i Asarela. Służyli oni pod nadzorem Asafa, który z kolei prorokował pod nadzorem króla.