« 1Krn 25:3 1 Księga Kronik 25:4 1Krn 25:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Heman téż: synowie Heman: Bokcyasz, Mathaniasz, Ozyel, Subuel i Jerymoth, Hananiasz, Hanani, Eliatha, Geddelthi i Romemthiezer i Jesbakaza, Mellothy, Othir, Mahazyoth.
2.GDAŃSKA.1881Z Hemana: Synowie Hemanowi: Bukkijasz, Matanijasz, Husyjel, Zebuel, i Jerymot, Chananijasz, Chanani, Eliata, Gieddalty, i Romantyjeser, i Jasbekassa, Malloty, Hotyr, Machazyjot.
3.GDAŃSKA.2017Z Hemana – synowie Hemana: Bukkiasz, Mattaniasz, Uzziel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamtiezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir i Machaziot.
4.KRUSZYŃSKIZ Hemana synowie Hemana Bukkijachu, Mataniachu, Uzzijel, Szebuel, Jerimot, Henanija, Hanani, Eliata, Giddalti. Romamti, Ezer, Joszbekasza, Malloti, Chotir, Mahazijot;
5.TYSIĄCL.WYD5Z Hemana - synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot.
6.BRYTYJKAZ synów Hemana: Bukkiasza, Mattaniasza, Uzzjela, Szebuela, Jerimota, Chananiasza, Chananiego, Eliatę, Giddaltiego, Romamti-Ezera, Joszbekaszę, Mallotiego, Hotira i Machazjota.
7.POZNAŃSKAZ Hemana, synowie Hemana: Bukkijjahu, Mattanjahu, Uzziel, Szebuel, Jerimot, Chananja, Chanani, Eliata, Giddaiti, Romamti, Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machaziot.
8.WARSZ.PRASKAOto potomkowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti–Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z Hemana, synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzyel, Szebuel, Jerimot, Chanania, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti Ezer, Jaszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Hemana: Bukiasz, Mataniasz, Uzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Maloti, Hotir i Machazjot.