« DzA 21:11 Dzieje Apostolskie 21:12 DzA 21:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jakośmy to usłyszeli, prosiliśmy i my, i którzy na onem miejscu (byli,) aby nie chodził do Jeruzalema.
2.WUJEK.1923Co gdyśmy usłyszeli, prosiliśmy my i ci, którzy na onem miejscu byli, aby nie chodził do Jeruzalem.
3.RAKOW.NTA gdyśmy usłyszeli to, prosiliśmy, i my i tameczni, aby nie wstępował on do Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881A gdyśmy to usłyszeli, prosiliśmy i my i ci, którzy na onem miejscu byli, aby on nie chodził do Jeruzalemu.
5.GDAŃSKA.2017Gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy my i miejscowi bracia, aby nie szedł do Jerozolimy.
6.JACZEWSKIUsłyszawszy to, i my, i tamtejsi mieszkańcy, prosiliśmy Pawła, by nie szedł do Jerozolimy.
7.SZCZEPAŃSKISłysząc to, my i tamtejsi, prosiliśmy, aby się do Jerozolimy nie wybierał.
8.DĄBR.WUL.1973A słysząc to prosiliśmy i my, i miejscowi, aby nie wyruszał do Jerozolimy.
9.DĄBR.GR.1961A skorośmy to usłyszeli prosiliśmy i my, i miejscowi, aby nie wyruszał do Jerozolimy.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedyśmy to usłyszeli, razem z miejscowymi braćmi zaklinaliśmy Pawła, aby nie szedł do Jeruzalem.
11.BRYTYJKAA gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy.
12.POZNAŃSKASłysząc to prosiliśmy Pawła zarówno my, jak i miejscowi, aby nie udawał się do Jerozolimy.
13.WARSZ.PRASKAKiedyśmy to usłyszeli, nastawaliśmy na niego razem z braćmi, żeby zrezygnował z podróży do Jerozolimy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy my, lecz także i miejscowi, by on nie wchodził do Jerozolimy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy to usłyszeliśmy, zaczęliśmy prosić Pawła - my i ludzie z Cezarei - aby nie szedł do Jerozolimy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy, i my i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy.